/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Resertifisering som Miljøfyrtårn

I 2012 blei Øverland barnehage sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Virksomheten må oppfylle alle krav til et godt HMS-system

I løpet av høsten skal barnehagen resertifisert som Miljøfyrtårn, og vi håper at alle foreldre sammen med oss vil ta miljøvalget.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å gå eller sykle til barnehagen, og til at så mange som mulig tar gode miljøvalg. Barnehagens satsing på miljø synliggjøres i vår daglige drift, men også vårt pedagogiske arbeid ved at vi har miljø som tema på alle avdelinger i løpet av året.