www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet

I uke 48 setter vi i gang foreldreundersøkelse for alle foreldre i Øverland barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

 

Alle barnehagene i Molde kommune og i Mobarn benytter seg av Utdanningsdirektoratets rapportportal. Når foreldrene skal svare på undersøkelsen, får de en sms eller e-post med lenke fra barnehagen.

Foreldreundersøkelsen gir foreldrene mulighet til å si din mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen.  Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med personopplysningsloven.

Deler av resultatene publiseres på barnehagefakta.no. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive en taushetserklæring.

Foreldreundersøkelsen blir satt i gang for Øverland barnehage 25.november, og vil være åpen til 9.desember. Undersøkelsen tar bare noen minutter, så vi håper alle foreldrene tar seg tid til å svare. Høy svarprosent er nødvendig for at vi skal få gyldige svar som vi kan ta med oss i vårt videre arbeid.