www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagetilbud til rundt 60 barn fra mandag

Tilbudet gjelder bare for de som har samfunnskritiske funksjoner.

 

- Mange av disse barna har en annen forelder som kan ivareta omsorgen. Disse får ikke tilbud, sier Gro Toft Ødegård. Hun er fagleder for barnehage i Molde kommune. 

Hun viser til presisering fra regjeringen om at omsorgstilbudet bare skal gjelde for kritisk personell. Dersom en annen forelder kan ivareta passet, så skal barnet være hjemme. I første omgang er det barn der begge foreldre har oppgitt at de kritisk personell som får tilbud. Det samme gjelder enslige forsørgere med kritiske samfunnsfunksjon. 

De foresatte som får tilbud om plass blir kontaktet av barnehagen innen kl. 17.00 i dag. 

- Dersom det er noen som mener at de skulle hatt tilbud og som ikke blir kontaktet innen kl. 17.00 må de ta kontakt med barnehagens styrer, sier Toft Ødegård.