/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Endringer i barnehageloven.

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Endringene trådte i kraft 01.01.2021. Noen av de viktigste endringene er en ny mobbelov. Den skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

I lys av lovendringene har Mobarn utarbeidet "Plan for å fremme et godt psykososialt barnehagemiljø i Mobarns barnehager". Planen erstatter vår tidligere "Handlingsplan mot mobbing", og den ligger her