www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldreundersøkelse 2020

Før jul gjennomførte vi som vanlig foreldreundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet. Denne bruker vi å gjennomføre hvert år.

Av 106 inviterte brukere til foreldreundersøkelsen fikk vi inn 101 svar, det vil si at vi hadde en svarprosent på 95,3%. Dette er vi veldig fornøyd med. Tusen takk til alle dere som tok dere tid til å svare. Ved hjelp av svarene vi har fått er dere med på å bidra til å videreutvikle barnehagen. Alle foreldrene har fått tilbakemeldinger på resultatet for sin avdeling. 

 

Barnehagen vår fikk et snitt på 4,6 (av 5) på hvor tilfreds dere er med barnehagen totalt sett.