/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Divali

Divali er årets viktigste høytid innen hinduismen, en lysfest som feires ved overgangen til et nytt år. I dag markerte vi Divai på avdeling Solkroken hos oss.

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. (hentet fra Rammeplan for barnehagen)  Videre står det i Rammeplanen at barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen

   

Vi vil samtidig og takke foreldre for bidrag til markeringen (blant annet utlån av klær) 

Les mer om fagområdet etikk, religion og filosofi her