/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Hurra - Vi har buss!

Nytt dette barnehageåret er MoBarn-bussen, et friluftstilbud til førskolebarna våre. Den starter vi med i august 2014, og vi er veldig stolt av den.

Slik organiserer vi tilbudet:

I år er det 26 førskolebarn på Øverland barnehage, og disse er delt inn i 4 grupper. 3 av gruppene reiser daglig på tur med bussen, mens den fjerde gruppen har skoleforberedende aktiviteter i tråd med det som foregår på bussen, inne på barnehagen. Når det er gått 3 uker rulleres det mellom gruppene, slik at alle barna får tilbrakt like mye tid ute, og i bussen. Når gruppa samles en gang i uka inne på barnehagen, benyttes bussen på omgang av de resterende avdelingene. På den måten får vi alle glede av det nye tilskuddet!

Det er mange som er nysgjerrige på MoBarn-bussen vår,og vi viser den med glede frem!