/>
www.mobarn.noVåre barnehager

BRUKERUNDERSØKELSE 2015

Fra uke 17, vil vi gjennomføre brukerundersøkelse i barnehagen. Vi håper dere vil være med å hjelpe oss med å svare.

Kjære foresatt i Øverland barnehage!

 

Vi har engasjert et selskap som heter EPSI som skal gjennomføre en foreldreundersøkelse på vegne av oss. Vi brukte samme selskapet i fjor.  De gjennomfører diverse brukerundersøkelser, og gjennomfører foreldreundersøkelser for mange barnehager i Norge. Målingene har fokus på foreldrenes tilfredshet med barnehagen, og vil bidra til å få enda bedre innsikt i brukertilfredsheten.

 

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli sammenlignet med nasjonale resultatene for barnehagesektoren i Norge, og gir oss dermed en tilbakemelding i forhold til hvordan vi presterer.

 

For å få til dette er vi avhengig av at dere som foresatte hjelper oss gjennom å gi deres tilbakemelding. Brukerundersøkelsen vil foregå via e-post fra uke 17 hvor hver familie vil motta en e-post. Det er derfor viktig at man svarer på undersøkelsen man mottar. Undersøkelsen er helt anonym og ingen enkeltsvar vil kunne identifiseres.

 

Barnehagen vil deretter få tilsendt resultatet av brukerundersøkelsen. Denne vil vi så bruke til vårt forbedringsarbeide i barnehagen. (Alle foresatte vil også få informasjon om hvordan vi har kommet ut på undersøkelsen og hva vi har/skal gjøre med det).

 

På forhånd tusen takk for hjelpen.

 

Med vennlig hilsen

 

Laila Dahle

Styrer