www.mobarn.noVåre barnehager

Brannvernuke

Denne uka er det nasjonal brannvernuke i Norge, som er et landsomfattende tiltak som har til hensikt å sette fokus på brannberedskap og bevissthet om farene ved brann.

 

Gjennom uka har avdelingene på barnehagen hatt fokus på brannvern, og hensikten har vært å lære barna rutinene i forhold til brannberedskap, og få kunnskap om farene med brann. Dette har de gjort med hjelp av blant annet "Eldar og Vanja", som er hovedpersonene i undervisningsopplegget for barn i barnehagen, utviklet av samarbeidsgruppa for brannvern i skolen. Eldar og Vanja har både sanger, rollespill og diplomer som barna har fått gleden av. Bjørnis har også vært en slager!

Hele barnehagen har også gjennomført to praktiske brannøvelser, hvor rutinene for brannevakuering har vært fokuset. Øvelsene var spennende for noen, og litt skummel for andre - men likevel viktig å øve på. Alt i alt har det vært en lærerik, og viktig uke!

Oppfordrer alle sammen til å gjennomføre brannøvelse i hjemmet, og til å snakke med barna sine om brannvern. Et lite tips er denne lærerike sangen, som mange mener er den viktigste sangen man kan lære barna sine:

Bæ-bu sangen