www.mobarn.noVåre barnehager

Utelek i barnehagen

Barna i barnehagen skal få mulighet til å sanse, oppleve, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Barna skal få kjennskap til naturen, bærekraftig utvikling og de skal få en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. De skal utvikle koordinasjon, kroppsbeherskelse, motoriske og fysiske egenskaper, de skal få øve på konstruksjon og problemløsning.