www.mobarn.noVåre barnehager

Nyhetsarkiv

 • Ny i barnehagen

  Som ny i barnehagen er det naturlig at både barn og foreldre kan kjenne seg spente og urolige. Vi er opptatt av at barnehagen og foreldrene sammen skal gi barnet en trygg start og en god tilvenningstid.

 • Redusert foreldrebetaling

  Rimeligere barnehage for de som tjener minst. Maksimalpris for en barnehageplass er 3135 kroner per måned for heltidsplass + kostpenger på 325 kroner. Maksprisen er endret fra 1.januar 2020. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Søknaden skal sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i.

 • Barnehagetilbud til rundt 60 barn fra mandag

  Tilbudet gjelder bare for de som har samfunnskritiske funksjoner.

 • Ønsker du barnehageplass hos oss? Husk å søke innen fristen 1.mars 2020!

  Mobarn har barnehager i 3 kommuner, og hver kommune har eget søknadsskjema.

 • Foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet


  I uke 48 setter vi i gang foreldreundersøkelse for alle foreldre i Øverland barnehage.


 • Resertifisering som Miljøfyrtårn

  I 2012 blei Øverland barnehage sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Virksomheten må oppfylle alle krav til et godt HMS-system

 • MOBARN – PÅ LAG MED MILJØET!

  Mobarns barnehager er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift.

 • Informasjon om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage.

 • Brannvernuke

  Denne uka er det nasjonal brannvernuke i Norge, som er et landsomfattende tiltak som har til hensikt å sette fokus på brannberedskap og bevissthet om farene ved brann.

 • Manifest mot mobbing

  "Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert. Men det er ikke alltid lett å vite hva du som voksen konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing. Hva er lurt? Hva fungerer? Her finner du tips, råd og eksempler fra ulike situasjoner. Vi oppfordrer deg også til å dele dine egne erfaringer og tips som kan inspirere andre. Gjør en forskjell. Nå."

 • Velkommen til barnehageåret 2015/2016

  Et nytt barnehageår er i ferd med å starte, og vi vil med dette ønske alle våre barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår.

 • God sommer!

  Da nærmer sommeren seg, og vi vil gjerne takke alle sammen for et herlig barnehageår!

 • BRUKERUNDERSØKELSE 2015

  Fra uke 17, vil vi gjennomføre brukerundersøkelse i barnehagen. Vi håper dere vil være med å hjelpe oss med å svare.

 • Vi øker fokuset på sunt kosthold på 3 av våre avdelinger

  85% av barn i Norge under 6 år tilbringer mesteparten av tiden de er våkne, i barnehagen. Matvaner etableres tidlig, og innholdet som serveres i barnehagen er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet, og slik ser Øverland barnehage viktigheten av nettopp sunt kosthold i barnehagen.

 • Film fra barnehagen vår

  Øverland barnehage var så heldig å få besøk av to studenter fra Media og Kommunikasjon på Akademiet, som laget en videosnutt fra en hverdag her på barnehagen. Barna syns det var spennende og bli filmet, noen mente at det var sånn det måtte være å være filmstjerne. Hvem vet, kanskje det er fremtiden til noen av disse barna? Vi syns hvertfall filmen ble veldig fin, og vil dele den med alle dere.

 • Hurra - Vi har buss!

  Nytt dette barnehageåret er MoBarn-bussen, et friluftstilbud til førskolebarna våre. Den starter vi med i august 2014, og vi er veldig stolt av den.

 • Stas med nye leker

  I forbindelse med midler tildelt fra Molde kommune, til bruk for minoritetsspråklige barn har vi blant annet kjøpt inn nye leker. En av disse lekene er en fruktbod med tilhørende kassaapparat, handlekurver og masse deilig frukt.

 • Ny hjemmeside!

  Velkommen til ny hjemmeside for Mobarn Øverland barnehage.