www.mobarn.noVåre barnehager

Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdag 16.august

  Minner om at barnehagen er stengt mandag 16.august 2021 grunnet planleggingsdag for personalet.

  Første dag i nytt barnehageår er tirsdag 17.august.

 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.

  Makspris for en barnehageplass er 3 230 kroner fra 1.1.2020, så hvis familien samlet tjener 592 167 kroner eller mindre i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.

  Husholdninger med lavere inntekt enn 566 100 kroner kan søke om gratis kjernetid for barn mellom 2-5 år. Dette er gratis barnehage 20 timer i uka, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år gammelt. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet

 • Miljøfyrtårn

  I 2012 blei Øverland barnehage sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 • Barnehageplass til alle er ingen selvfølge

  Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.

  Vi i Mobarn Øverland barnehage er stolte over å være en del av dette mangfoldet. Vi er takknemlige for den tilliten som foreldre viser oss hver dag.

  Og vi heier på alle gode barnehager som får lov til å gjøre en forskjell – i dag og i morgen.

 • Karneval 4.mars 2021

  Tiden nærmer seg for karneval, og dato for årets karneval er torsdag 4.mars. Tema er Mummidalen. I anledning karnevalssesongen ble vi kontaktet av Utdanningsdirektoratet som ville lage en liten sak om temakarneval som vi har.

 • Barnehageplass hos oss - her finner du link til søknadsskjema

  Øverland barnehage eies og drives av Mobarn, og er den største av Mobarns 12 barnehager. Vi har 6 avdelinger, og holder åpent fra 07 - 17 hver dag. Vi har fire avdelinger med barn fra 1- 4 år, vi har en småbarnsavdeling med barn fra 1 - 3 år, og vi har en egen avdeling som er for femåringene våre. Det er de som i hovedsak benytter seg av Mobarn-bussen.

 • Endringer i barnehageloven.

  Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Endringene trådte i kraft 01.01.2021. Noen av de viktigste endringene er en ny mobbelov. Den skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

 • Foreldreundersøkelse 2020

  Før jul gjennomførte vi som vanlig foreldreundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet. Denne bruker vi å gjennomføre hvert år.

 • Besøk av Venny

  Fredag 22.januar 2021 var vi så heldig å få besøk av Venny.

 • Barnehageplass hos oss - her finner du link til søknadsskjema

  Øverland barnehage eies og drives av Mobarn, og er den største av Mobarns 12 barnehager. Vi har 6 avdelinger, og holder åpent fra 07 - 17 hver dag. Vi har fire avdelinger med barn fra 1- 4 år, vi har en småbarnsavdeling med barn fra 1 - 3 år, og vi har en egen avdeling som er for femåringene våre. Det er de som i hovedsak benytter seg av Mobarn-bussen.

 • Endringer i barnehageloven.

  Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Endringene trådte i kraft 01.01.2021. Noen av de viktigste endringene er en ny mobbelov. Den skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

 • Uteområdet

  Utelekeplassen vår er delt inn i 4 områder. Vi har "nedsiden", "oversiden", "baksiden" og indianerskogen. Det er porter mellom de forskjellige områdene slik at vi kan stenge av dersom det er behov for det.

 • Ny i barnehagen

  Som ny i barnehagen er det naturlig at både barn og foreldre kan kjenne seg spente og urolige. Vi er opptatt av at barnehagen og foreldrene sammen skal gi barnet en trygg start og en god tilvenningstid.

 • Barnehagetilbud til rundt 60 barn fra mandag

  Tilbudet gjelder bare for de som har samfunnskritiske funksjoner.

 • Ønsker du barnehageplass hos oss? Husk å søke innen fristen 1.mars 2020!

  Mobarn har barnehager i 3 kommuner, og hver kommune har eget søknadsskjema.

 • Foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet


  I uke 48 setter vi i gang foreldreundersøkelse for alle foreldre i Øverland barnehage.


 • Resertifisering som Miljøfyrtårn

  I 2012 blei Øverland barnehage sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Virksomheten må oppfylle alle krav til et godt HMS-system

 • MOBARN – PÅ LAG MED MILJØET!

  Mobarns barnehager er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift.

 • Informasjon om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage.

 • Brannvernuke

  Denne uka er det nasjonal brannvernuke i Norge, som er et landsomfattende tiltak som har til hensikt å sette fokus på brannberedskap og bevissthet om farene ved brann.

 • Manifest mot mobbing

  "Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert. Men det er ikke alltid lett å vite hva du som voksen konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing. Hva er lurt? Hva fungerer? Her finner du tips, råd og eksempler fra ulike situasjoner. Vi oppfordrer deg også til å dele dine egne erfaringer og tips som kan inspirere andre. Gjør en forskjell. Nå."

 • Velkommen til barnehageåret 2015/2016

  Et nytt barnehageår er i ferd med å starte, og vi vil med dette ønske alle våre barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår.

 • God sommer!

  Da nærmer sommeren seg, og vi vil gjerne takke alle sammen for et herlig barnehageår!

 • BRUKERUNDERSØKELSE 2015

  Fra uke 17, vil vi gjennomføre brukerundersøkelse i barnehagen. Vi håper dere vil være med å hjelpe oss med å svare.

 • Vi øker fokuset på sunt kosthold på 3 av våre avdelinger

  85% av barn i Norge under 6 år tilbringer mesteparten av tiden de er våkne, i barnehagen. Matvaner etableres tidlig, og innholdet som serveres i barnehagen er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet, og slik ser Øverland barnehage viktigheten av nettopp sunt kosthold i barnehagen.

 • Film fra barnehagen vår

  Øverland barnehage var så heldig å få besøk av to studenter fra Media og Kommunikasjon på Akademiet, som laget en videosnutt fra en hverdag her på barnehagen. Barna syns det var spennende og bli filmet, noen mente at det var sånn det måtte være å være filmstjerne. Hvem vet, kanskje det er fremtiden til noen av disse barna? Vi syns hvertfall filmen ble veldig fin, og vil dele den med alle dere.

 • Hurra - Vi har buss!

  Nytt dette barnehageåret er MoBarn-bussen, et friluftstilbud til førskolebarna våre. Den starter vi med i august 2014, og vi er veldig stolt av den.

 • Stas med nye leker

  I forbindelse med midler tildelt fra Molde kommune, til bruk for minoritetsspråklige barn har vi blant annet kjøpt inn nye leker. En av disse lekene er en fruktbod med tilhørende kassaapparat, handlekurver og masse deilig frukt.

 • Ny hjemmeside!

  Velkommen til ny hjemmeside for Mobarn Øverland barnehage.