www.mobarn.noVåre barnehager

Plan for å fremme et godt psykososialt barnehagemiljø i Mobarns barnehager

Barnehagen skal være et godt sted hvor barna skal få leke og utvikle seg i et positivt fellesskap, og i et trygt og inkluderende miljø.

Mobarn har nulltoleranse mot mobbing, og skal ha et respektfult og inkluderende miljø hvor alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt både psykisk og fysisk.

For å synliggjøre hvordan vi i Mobarn jobber mot dette har vi utarbeidet en plan: Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager