www.mobarn.noVåre barnehager

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

Rammeplan for barnehagene finner dere her.

 

I rammeplanen finner dere mer om 

  • Barnehagen verdigrunnlag 
  • Ansvar og roller
  • Barnehagens formål og innhold 
  • Barns medvirkning
  • Samarbeid mellom hjem og barnehage
  • Overganger
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Barnehagens arbeidsmåter
  • Barnehagens fagområder