www.mobarn.noVåre barnehager

Syke barn

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Barnets allmenntilstand avgjør om barnet kan komme i barnehagen eller ikke.

Syke barn skal være hjemme fra barnehagen. 

  • Det anbefales at barn bør ha en feberfri dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. 
  • Ved oppkast og omgangssyke skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste symptom. 

Snakk gjerne med personalet på avdeling dersom du er usikker på barnets almenntilstand. 

Trykk her for å komme til FHI sine sider.