www.mobarn.noVåre barnehager

Ny i barnehagen

Som ny i barnehagen er det naturlig at både barn og foreldre kan kjenne seg spente og urolige. Vi er opptatt av at barnehagen og foreldrene sammen skal gi barnet en trygg start og en god tilvenningstid.

For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære realsjoner i barnehagen, må både barnehagen og foreldrene legge til rette for god tid og ro i tilvenningsfasen.

Vi har laget en plan for oppstart i barnehagen, den finner dere under menypunktet Planer på hjemmesiden vår.

Denne planen er en grovskisse over hvordan en tilvenningsperiode kan se ut. Planen kan tilpasses den tiden dere foreldre har til rådighet. Det er individuelt hvordan barn finner seg til rette i sin nye hverdag. Tilvenningstiden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er der. Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjed. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt barnet deres, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss for å høre hvordan det går. 

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer.