www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til Øverland barnehage!

Øverland barnehage eies og drives av Mobarn, og er den største av Mobarns 12 barnehager. Vi har 6 avdelinger, og 117 plasser. Nedenfor er litt nyttig informasjon om hvordan vi driver barnehagen.

Øverland barnehage ligger i østre bydel, ca 2 km fra Molde sentrum. Barnehagen var opprinnelig en barneskole som senere har blitt ombygd til barnehage i 1988. 

Barnehagen ligger i et boligområde som består av en del blokkbebyggelse og eneboliger. Nærmeste barneskole er Kviltorp og Langmyra barneskole. Barnehagen ligger tett ved en traffikert gjennomfartsvei, men på grunn av en støyvoll merker vi lite til denne trafikken. Uteområdet er stort og noe kuppert. Det foregikk i 2008 et stort renoveringsarbeid på hele bygget utvendig, i tillegg til en oppgradering av selve uteområdet. 

 

 

 

 

 

Barnehagen har fine turområder i gangavstand, og turene vi går på er ofte til Katthola, Torleifen og Retiro. Vi har også fra barnehageåret 2014/2015 fått egen Mobarn-buss, en buss som i hovedsak benyttes av førskolebarna våre. Når de har andre aktiviteter benyttes forøvrig bussen av de resterende avdelingene. På den måten får hele barnehagen glede av bussen. 

             

Øverland barnehage åpner kl 07.00, og stenger kl 17.00.

 

Barnehagen har åpent hele året, med unntak av 3 planleggingsdager:
Fredag 02.Januar
Fredag 15.Mai
Fredag 15.August. 

Miljøfyrtårn 
I 2012 ble barnehagen sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som vil si at barnehagen jobber systematisk for et sunnere arbeidsmiljø, og et bedre ytre miljø. Vi har økt fokus på energi, innkjøp og materialforbruk, avfall, transport og arbeidsmiljø slik at barnehagen skal være et godt sted å være for liten og stor. 

 

Som overordnet miljømål tar vi sikte på å:

- Skape en god og trygg barnehage for barna
- Skape en god og trygg arbeidsplass for personalet
- Redusere skader og ulykker i barnehagen
- Forebygge yrkesskader
- Få et visuelt godt ytre
- Drive barnehagen på en miljøvennlig måte, med en tydelig miljøprofil