www.mobarn.noVåre barnehager

Velkommen til oss!

Øverland barnehage eies og drives av Mobarn, og er den største av Mobarns 12 barnehager. Vi har 6 avdelinger, og de heter; Edderkoppen/Bussen, Solkroken, Rundkjøringa, Centrum. Byparken og Tunellen.

Øverland barnehage ligger i østre bydel, ca 2 km fra Molde sentrum. Barnehagen var opprinnelig en barneskole som senere har blitt ombygd til barnehage i 1988. Barnehagen ligger i et boligområde som består av en del blokkbebyggelse og eneboliger. Nærmeste barneskole er Kviltorp og Langmyra.

Barnehagen har fine turområder i nærmiljøet, og turene vi går på er ofte til Bobla, Lunheimvegen og Asteroparken. Vi har også Mobarn-buss, en buss som i hovedsak benyttes av femåringene våre. 

 

Øverland barnehage åpner kl 07.00, og stenger kl 17.00.

DAGSRYTME: 

07.00: Barnehagen åpner. Vi møtes på Rundkjøringa

07.30 - 08.30: Frokost (ta med egne matpakker). Barn som leveres fra 07.30 leveres på sin avdeling. 

08.30: Lek på avdeling. 

09.30: Utetid for de små. Frilek/aktiviteter for de store inne

10.30. Samlingstund

11.00: Lunsj. Smøremåltid mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag får vi varmmat fra Matibox. 

12.00 - 13.30: Sovetid for de minste. Utetid for de store.

14.00: Frukt og knekkebrød/brød

14.30 - 15.00: Hvilestund/rolig aktivitet

15.00 - 16.30: Frilek inne eller ute 

16.30: Barna samles på Rundkjøringa eller ute 

17.00: Barnehagen stenger 

 

Barnehagen har åpent hele året, med unntak av 4 planleggingsdager, samt helligdager. 

Vi har en planleggingsdag i august, en i oktober, en i januar, og en i mai.

 

Mat: Foreldre må ta med frokost til barna. Resten av maten serverer barnehagen. 

2 dager i uken (tirsdag og torsdag) får vi servert varmmat fra matibox. Alle retter og menyer er babsert på rene produkter, sunnhet, miljø, kortreist mat og bærekraft. Maten som blir levert hensyntar alle barns behov, og det leveres allergialternativer til alle retter, samt halal og vegetar. 

Kidplan - app for dere foreldre: Få med dere det som skjer i barnehagen på en enkel måte. Last ned appen Kidplan til mobilen eller nettbrettet ditt. På kidplan kan dere lese dagsrapporter fra avdelingen, sende beskjeder, se bilder, følge med på ukeplan og få varsler om ting som skjer i barnehagen. 

LaVandre: Gjenbruk gjort enkelt. La Vandre gir foreldre og foresatte et unikt verktøy hvor de enkelt kan selge, gi bort eller kjøpe klær og utstyr. Barnehagen har sin egen kode som gjelder kun for oss. 

Rekomp - regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager. Dette skal bidratil at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis. Prosjektet startet opp i høsten 2021, og varer i 3 år. Vi skal innom 3 ulike temaer. Vi startet å jobbe med prsykososialt barnehagemilljø, og nå i 2023 skal vi starte å jobbe med tema bærekraft. 

 

Mobarns visjon og kjerneverdier er:

  • Trygghet. For oss er det viktig at barn, foreldre og ansatte opplever barnehagen vår som et godt sted å være. Kvaliteten på relasjonene mellom barn og voksne er avgjørende for barnas emosjonelle utvikling, og derfor prioriteres dette høyt. Personalet skal ha varme hjerter som ser, hører og tolker barnas behov, uavhengig av måten barna utrykker seg på. 
  • Lek og læring. Vi legger til rette for en barnehagehverdag fylt av glede og humor i et inspirerende lekemilljø med støtte fra trygge, lekende og engasjerende voksne. Lekens egenverdi skal anerkjennes, og leken skal være en arena for barnas utvikling, læring, sosial og språklig samhandling. Alle barn skal få oppleve glede, humor og spenning gjennom lek. 
  • Likeverd. For å kunne utgjøre en forskjell i barns liv er det derfor viktig at personalet i barnehagen hjelper barnet til å føle seg verdsatt og viktig. Vi skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Alle barn skal få oppleve at det finnes flere måter å tenke, handle og leve på. Vi skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de der. Vi skal synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
  • Livsmestring. Mestring og følelsen av mestring er viktig for barn utvikling. Vi jobber for å imøtekomme det enkelte barns behov for å kunne oppleve dette. Vi skal bidra til trivsel, livsglede og følelsen av egenverd i en barnehagehverdag preget av gode relasjoner til både barn og voksne. 
  • Bærekraft. Vi skal legge grunnlaget for gode holdninger og skape gode verdier gjennnom det vi gjør i praksis, slik at barna blir rustet til å møte fremtidige krav og behov på en bærerkraftig måte. Barna skal få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold gjennom lek og sansing. De skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen. 

 

Miljøfyrtårn 

I 2012 ble barnehagen sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som vil si at barnehagen jobber systematisk for et sunnere arbeidsmiljø, og et bedre ytre miljø. Vi resertifiseres hvert tredje år, sist gang var desember 2021. Vi har økt fokus på energi, innkjøp og materialforbruk, avfall, transport og arbeidsmiljø slik at barnehagen skal være et godt sted å være for liten og stor. 

 

 

Som overordnet miljømål tar vi sikte på å:

- Skape en god og trygg barnehage for barna
- Skape en god og trygg arbeidsplass for personalet
- Redusere skader og ulykker i barnehagen
- Forebygge yrkesskader
- Få et visuelt godt ytre
- Drive barnehagen på en miljøvennlig måte, med en tydelig miljøprofil