www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling

Makspris for en barnehageplass er 3 000 kroner fra 1. januar 2023, så hvis familien samlet tjener 550 000 kroner eller mindre i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid

Husholdninger med lavere inntekt enn 598 825 kroner kan søke om gratis kjernetid for barn mellom 2-5 år. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner. Dette er gratis barnehage 20 timer i uka, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år gammelt. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 20 gratis timer og betale for den resterende barnehagetiden for barnet.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

 

For å få redusert betaling fra 15.august må du søke innen 15.juni. 

Se Molde kommune sine sider for mer info, samt søknadskjema