www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling

Rimeligere barnehage for de som tjener minst. Maksimalpris for en barnehageplass er 3135 kroner per måned for heltidsplass + kostpenger på 325 kroner. Maksprisen er endret fra 1.januar 2020. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Søknaden skal sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i.

For mer informasjon og søknadskjema for Molde kommune finner dere her:

https://www.molde.kommune.no/barnehage/priser-og-betaling/billigere-barnehage-for-familier-med-lav-inntekt/

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år. 

All redusert betaling blir gitt etter kommunale satser, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.