/>
www.mobarn.noVåre barnehager

La Vandre

Nå har vi endelig tatt i bruk appen La Vandre, og det legges stadig til nye varer der. Vi oppfordrer dere alle til å benytte La Vandre aktivt - både til salg og til innkjøp.

Vi i Mobarn Øverland har vår egen gnruppekode som gjelder ekslusivt for vår barnehage. Denne har dere fått på mail, og det henger plakat med dette på alle avdelinger. Eller dere kan ta kontakt med personalet for å få den. 

Verden står overfor store utfordringer knyttet til miljøbelastningen ved klesproduksjon og håndtering av tekstilavfall, og vi ønsker å bidra til større grad av gjenbruk for å støtte opp under den sirkulære økonomien. Som ledd i dette arbeidet vil vi fra august tilby appen La Vandre til alle våre foreldre og foresatte på barnehagene. La Vandre er en løsning for kjøp, salg og bytte av klær, leker og utstyr – i vår egen barnehage. Vedlagt i brosjyren følger en kort innføring i hvordan appen enkelt tas i bruk. Bruken og nedlastningen er selvsagt kostnadsfri. 

Her kan du lese litt mer om hvordan selve løsningen tas i bruk