www.mobarn.noVåre barnehager

Pris

Foreldrebetaling forfaller den 20. i hver måned. Foreldrebetaling skjer i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Stortinget har vedtatt ny makspris for heltidsplass gjeldende fra 01.01.2024.

Gjeldende satser for Mobarn er:

100% plass    kr.  3.000   
80%   plass    kr.  2.640 
60%   plass    kr.  1.980 
50%   plass    kr.  1.650 
40%   plass    kr.  1.320

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2
Fra 1. august 2023 blir barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.

Fra 1. august 2024 er følgende månedspris for barnehageplass vedtatt:
Molde kommune: kr. 2000,-
Averøy kommune: kr. 1500,-
Hustadvika kommune: kr. 1500,-

Det ytes også her søskenmoderasjon og redusert kostnad etter plasstørrelse.

I tillegg betales det kostpenger pr.mnd, 11 måneder i året: 

100% plass kr 400.
Redusert plass gir reduksjon i kostpenger tilsvarende reduksjonen i plass. 

Mobarn får levert varmmat fra Matibox 2 ganger i uken. Matkonseptet er bygget på ekte og ren mat fra lokale kjøkken og produsenter, med de beste råvarer. Alle retter og menyer er basert på rene produkter, sunnhet, miljø, kortreist og bærekraft. Maten som blir levert hensyntar alle barns behov, og det leveres allergialternativer til alle retter, samt halal og vegetar. Det leveres også egne tur -og bålmenyer for friluftsavdelingene våre.

Betaling:
Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Barnehageåret i Mobarn varer fra 15. august - 14. august. 

Reduksjon i foreldrebetalingen.
Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen.

-Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
-Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

Søknadsskjema om reduksjon finner dere her: Info. redusert foreldrebetaling

 

Mobarns barnehager har åpningstid fra kl. 07.00 - kl. 17.00 mandag til fredag.