www.mobarn.noVåre barnehager

Rekomp - regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager

Alle barnehagene i Molde kommune er med i et prosjekt i samarbeid med Høgskulen i Volda. Prosjektet heter Rekomp, og er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager, og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis.

Prosjektet går over 4 år, og vi skal innom 3 ulike tema. Temaene vi skal gjennom er; 

* Psykososialt barnehagemiljø og livsmestring 

* Bærekraft 

* Kunst, kultur og kreativitet 

 

Oppstart var i august 2021, og temaet vi har jobbet med er psykososialt barnehagemiljø og livsmestring. Dette temaet fortsatte vi med frem til desember 2022. Hvert tema jobber vi med i 1,5 år før vi bytter. 

Fra januar 2023 begynner vi med neste tema som er Bærekraft. I Rammeplanen står "Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden."

Vi har valgt å fokusere på hvordan kan barn og personal bli bevisst på bærekraftig utvikling gjennom bruk av naturvaktene.

Naturvakten er et aktivitetesprogram for barn som er tilpasset for bruk i barnehage. Les med om det her