www.mobarn.noVåre barnehager

Rekomp - regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager

Alle barnehagene i Molde kommune er med i et prosjekt i samarbeid med Høgskulen i Volda. Prosjektet heter Rekomp, og er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager, og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis.

Prosjektet går over 4 år, og vi skal innom 3 ulike tema. Temaene vi skal gjennom er; 

* Psykososialt barnehagemiljø og livsmestring 

* Bærekraft 

* Kunst, kultur og kreativitet 

 

Oppstart var i august 2021, og temaet vi har jobbet med er psykososialt barnehagemiljø og livsmestring. Dette temaet skal vi fortsette med frem til jul 2022. Hvert tema jobber vi med i 1,5 år før vi bytter. 

Etter jul (fra januar 2023) begynner vi med neste tema som er Bærekraft.