www.mobarn.noVåre barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

En nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunal barnehage, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Maksimalpris for en barnehageplass er 3230 kroner per måned for heltidsplass, der kost kommer i tillegg. Maksprisen er endret fra 1.januar 2021. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Søknaden skal sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i. 

Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes elektronisk. Siste års skattemelding (selvangivelsen) legger du ved/ laster opp som vedlegg til søknad som dokumentasjon.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra den første hele måneden etter at Molde kommune mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret.

All redusert betaling blir gitt etter kommunale satser, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

  • Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for barn mellom 2 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt