www.mobarn.noVåre barnehager

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

I vår barnehage skal leken ha en framtredende plass i barnas hverdag. Mye tid er satt av til lek både inne og ute, og det er stor frihet når det gjelder å kunne velge aktiviteter. Gjennom leken fremmes barnas språk, vennskap oppstår, opplevelser bearbeides og ferdigheter utprøves. Gjennom å få velge aktiviteter fremmes barnas medvirkning og mulighet til å påvirke barnehagens innhold. Alle barn skal få oppleve glede, humor. spenning og engasjement gjennom lek. 

Leken er den viktigste arenaen i utviklingen av sosial kompetanse, og sosial kompetanse er igjen en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Vi verdsetter derfor leken høyt. Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen. Vi som jobber i Mobarn Øverland barnehage skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.