www.mobarn.noVåre barnehager

Smitteverntiltak - GULT NIVÅ

Info til foreldre som skal leverer i barnehagen. Overordnet mål: begrense antall nærkontakter for å forhindre eventuell smittespredning.

* Begrense antall nærkontakter 

* Bruk håndsprit /vask hendene med engang du kommer inn i garderoben 

* Foreldre skal holde 1 meters avstand til ansatte og andre foreldre. Dersom det er for mange i garderoben må man vente litt med å gå inn

* Unngå å bruke for lang tid i garderoben ved henting og levering. Mer enn 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand blir per definisjon nærkontakt. Det vil vi unngå. 

* Kun 1 foreldre til hvert barn skal bli med inn 

* Unngå å ta med søsken inn dersom mulig

* Alle som kommer inn i barnehagen må være frisk. Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen sammen med barna må finne andre løsninger for levering og henting. 

* Foredre skal ikke gå gjennom en avdeling for å komme til en annen avdeling. Vi ønsker minst mulig gjennomgangstrafikk.