www.mobarn.noVåre barnehager

Syke barn

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Syke barn holdes hjemme, og barnet må være feberfritt i 1 døgn før det kommer i barnehagen. Ved oppkast og omgangssyke skal barnet være sympotmfritt i 48 timer. Barnehagen ønsker å få beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen på grunn av sykdom. Snakk gjerne med personalet på din avdeling hvis du er usikker på barnets allmenntilstand.

For mer informasjon om ulike sykdommer, fakta og forhåndsregler les her.